logo ri-stav

Reference

ČOV a kanalizace

 • Odkanlizování obce Lichnov - 92.733.833 CZK bez DPH
 • Odkanalizování obce Bordovice - 29.912.529 CZK bez DPH
 • Pňovice - Kanalizace a ČOV - 63.982.368 CZK bez DPH
 • Moravičany, Doubravice, Mitrovice - tlaková kanalizace a ČOV - 37.035.619 CZK bez DPH
 • Králová, Hlivice - splašková kanalizace I.stavba - 31.133.253 bez DPH
 • Střeň - kanalizace a ČOV - 55.390.279 CZK bez DPH
 • Vilémov - splašková kanalizace a ČOV - 41.589.072 CZK bez DPH
 • Medlov - splašková kanalizace IV. etapa - 1.126.071 CZK bez DPH
 • Medlov - splašková kanalizace III.etapa - 6.980.948 CZK bez DPH
 • Náměšť na Hané - kanalizace, II. etapa - 32.000.000 CZK bez DPH
 • Dostavba kanalizace v obci Bohutín - stoka AA - 4.371.569 CZK bez DPH
 • Kanalizační, vodovodní a plynové přípojky BD Hejtmanka-Zábřeh - 486 886 CZK bez DPH
 • Olomouc-rekonstrukce a dobudování stokové sítě - II. část Droždín - 4.849.978 CZK bez DPH
 • Kanalizace obce Náměšť na Hané - 31.174.693 CZK bez DPH
 • Kanalizace a ČOV obce Loučany - 17.480.303 CZK bez DPH
 • Kanalizace Libina III. etapa - 29.788.950 CZK bez DPH
 • Hustopeče nad Bečvou - kanalizace a ČOV - 64.619.916 CZK bez DPH
 • Bludov - kanalizace a ČOV - 17.914.400 CZK bez DPH
 • Inženýrské sítě Medlov - lokalita za MŠ - 1.458.181 CZK bez DPH
 • Splašková kanalizace Hradec - Nová Ves - 26.481.068 CZK bez DPH
 • Kanalizace Bohutín - 11.060.000 CZK bez DPH
 • Kanalizace Medlov a Zádní Újezd - 19.364.824 CZK bez DPH
 • Kanalizace obce Komárov a obce Mladějovice - 25.665.975 CZK bez DPH
 • Čištění odpadních vod a kanalizace Bystrovany a Bukovany - 11.737.006 CZK bez DPH
 • Kanalizace Stará Ves u Rýmařova - 30.011.878 CZK bez DPH
 • Kanalizace obce Lesnice - 12.059.923 CZK bez DPH

Seznam projektovaných a realizovaných akcí

 • Kompletní projekce rodinných domů včetně veškerých profesí
 • Plynofikace MŠ, ZŠ a obecních domů v Moravičanech
 • Rekonstrukce ÚT a Zdravoinstalace v Psychiatrické léčebně Šternberk
 • Plynofikace areálu ZD Paseka
 • Plynofikace Jatka Mladějovice
 • Plynofikace obecních domů Lukavice
 • OLTERM + TD - rekonstrukce uhelných kotelen Charkovská, Příčná, Horní náměstí
 • STL plynovod Velká Bystřice Opravy NTL a STL plynovodů v Olomouci,Přerově
 • Plynofikace Rodinné školy v Olomouci
 • Plynofikace azylového domu v Olomouci
 • Františkánský klášter Uherské Hradiště - plynová kotelna
 • ÚSP Litovel - rekonstrukce kláštera na zařízení pro pobyt mentálně postižených občanů
 • Cukrovar Drahanovice - plynová kotelna, průmyslový plynovod + plynoinstalace
 • Česká pojiš?ovna a.s. Olomouc - Plynová kotelna - NTL plynovod + plynoinstalace
 • Ferona a.s. Olomouc - rekonstrukce objektu pro fy Castolin - plynovod a plynoinstalace
 • Přeložka VTL plynovodu Drahanovice - výstavba benzinové stanice
 • Obchodní sladovny a.s. Prostějov - Sladovna Rajhrad - STL plynovod + plynoinstalace
 • ZŠ TGM Zábřeh - plynová kotelna - STL plynovod + plynoinstalce
 • Moravské divadlo Olomouc - rekonstrukce kotelny, STL plynovod + plynoinstalce
 • VÚSH Brno - Ostrava - kotelna + plynoinstalace
 • Technické služby Olomouc - modernizace střediska UP Olomouc - rekonstrukce objektu KTV Hynaisova ul.
 • Vypracování PD na plynofikaci kotelen obecních objektů škol, zdravotních středisek od výkonu 50 kW do 500 kW včetně vyřízení stavebního povolení a TDI při stavbě
 • Plynofikace občanské vybavenosti v obcích Paseka, Drahanovice, Babice, Odrlice, Senice na Hané, Senička, Svésedlice, Hradčany, Kobeřice, Velká Bystřice, Brodek u Prostějova, Mladějovice, Bílá Lhota, Hnojice, Šternberk, Moravičany atd.
 • STL a NTL plynovody pro různé odběratele, školy atd. ve městech:Olomouc, Přerov, Hranice, Litovel, Uničov, Velká Bystřice, Šternberk,Lipník nad Bečvou, Prostějov
 • Rekonstrukce NTL a STL plynovodů ve městech Olomouc, Přerov, Hranice,Litovel, Uničov, Šternberk včetně funkce TDI při realizaci stavby
 • Plynofikace obce Lužice - 1999
 • Plynofikace Moravičany, 1998, PD - Agroprojekt, IIČ, TDI
 • Plynofikace obce Hnojice, 1998, PD - IDOP a.s., IIČ, TDI
 • Plynofikace obce Myslechovice, 1998, TDI
 • Plynofikace obce Komárov, 1998, PD, IIČ, TDI
 • Plynofikace obcí Červená Lhota, Hrabí 1998, PD, IIČ, TDI
 • Plynofikace obcí Kelečská - části Skalička, Ústí, Kunovice, Loučka pro Severomoravský plynárenský inženýring - PD
 • Plynofikace obce Lukavice, 1997, PD - Agroprojekt, TDI
 • Plynofikace městské části Olomouc - Bělidla, Chválkovice
 • Plynofikace městské části Olomouc - Hejčín
 • Plynofikace městské části Olomouc - Řepčín
 • Plynofikace obce Mladějovice, 1996 - 97, PD, IIČ, TDI
 • Plynofikace obce Paseka u Šternberka - jako TDI
 • Plynofikace obce Babice u Šternberka, 1994 - 95, PD, IIČ, TDI
 • Plynofikace obce Drahanovice, 1991 - 93, PD, IIČ, TDI

Plynofikace obcí a vodohospodářské stavby

 • STL přípojky v obcích:Turovice, Hustopeče, Poruba, Lukavice, Vlachov, Slavoňov, Zábešní Lhota, Samotišky, Štěpánov, Bělotín, Velká Bystřice, Čechy, Domažlice - cca 5 200 ks celkem
 • STL, VTL, RS, NN plynovod Moravičany + přípojky
 • STL plynovod + přivaděč + přípojky Doubravice
 • STL plynovod + přípojky Mitrovice
 • STL plynovod Hlušovice + přípojky
 • STL plynovod Březová
 • STL plynovod Rozvadovice
 • STL plynovod prodloužení Doloplazy
 • STL plynovod Vrbno pod Pradědem (Mnichov) + přípojky
 • STL, VTL plynovod + RS + přípojky Lužice
 • STL plynovod přivaděč Olbramice
 • NTL plynovod Litovel - Pavlinka
 • NTL plynovod DN 110 ulice Dukelská, Olomouc
 • STL plynovod Rýžoviště
 • STL, VTL, RS, NN plynovod Hnojice
 • STL plynovod Hrabí, Červená Lhota, včetně přípojek
 • STL plynovod Komárov včetně přípojek
 • STL plynovod Myslechovice včetně přípojek
 • NTL plynovod v Lošticích pro EKOZIS Zábřeh včetně přípojek
 • STL plynovod Bílá Lhota, včetně přípojek
 • STL plynovod Želechovice včetně přípojek
 • NTL plynovod - propan, areál Šumvald
 • STL plynovod Lipník, Domov mládeže SPŠS
 • STL plynovod pro ZD Žerotín
 • STL plynovod Turovice, okres Přerov včetně přípojek
 • NTL plynovod, Kozí ulice, Olomouc
 • STL plynovod, velkoobchod Petra Olomouc
 • Plynofikace bytového komplexu, Vodní ulice, Senice na Hané
 • Plynofikace obce Mladějovice r. 1997

Plynofikace kotelen

 • Plynofikace kotelen ZP Šumvald + ústřední vytápění areálu
 • Plynofikace kotelny ZD Žerotín + ústřední vytápění areálu
 • Plynofikace kotelny ZŠ Lukavice
 • Plynofikace kotelny OU Ondratice
 • Plynofikace kotelny OU Svésedlice
 • Plynofikace kulturního domu Odrlice + ústřední vytápění
 • Plynofikace velkoobchodu Petra Olomouc
 • Plynofikace kotelny a vytápění areálu Výtahy Olomouc - pro firmu POOL Olomouc
 • Výměníková stanice Senimo Olomouc a Gincentrum dr. Vajdíka Olomouc - kotelna + kompletní montáž ústředního vytápění, OTV
 • Plynofikace kotelny Praskova, Olomouc
 • Plynofikace kotelny ZŠ, MŠ Bílá Lhota
 • Plynofikace kotelny 600 kW firma QUERCUS Štěpánov
 • Plynofikace kotelen ZD Babice
 • Plynofikace kotelen Moravičany (základní škola, mateřská školka)
 • Plynofikace MŠ Unčovice investor Městský úřad Litovel
 • Plynofikace občanské vybavenosti - roční objem cca 400 instalací