logo ri-stav

Produkty a služby

V oboru plynárenství zajiš?ujeme montáž, opravy, rekonstrukce a zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu pro:

  • tlakové stanice
  • zařízení pro snižování a zvyšování tlaků plynů
  • zařízení pro spotřebu plynu spalováním
  • zařízení pro rozvod plynů domácí plynovody, průmyslové plynovody, NTL, STL, VTL a VVTL, plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu)

V oboru vodohospodářství provádíme montáž, opravy, rekonstrukce a zkoušky vodovodů, vodovodních přípojek v plastových rozvodech, včetně domovních instalací, kanalizačních sítí, kanalizačních přípojek a tlakových kanalizací.

Specializujeme se na montáže vodovodů a kanalizace z PE - HD materiálů. V kooperaci s firmou FRIATEC, která tvoří na našem i mezinárodním trhu špičku ve spojovací technice pro plynová, vodovodní a průmyslová potrubí z PE - HD.

Provádíme výstavbu ČOV a kanalizací. Firma je vybavena speciální svářecí technikou pro svařování ocelových, plastových a měděných materiálů. Pro práci s těmito zařízeními a materiály jsou zaměstnanci řádně vyškoleni.

Strategií firmy je především kvalita a efektivita prováděné práce s dlouhodobou garancí. Velký důraz je současně kladen na serióznost vztahů s klientem.

Provádíme kompletní stavby na klíč.